Scamper the Penguin (1986)

Scamper the Penguin (1986)

Starring: Rolan Bykov, Vyacheslav Nevinnyy, Evgeniy Leonov, Yuri Volyntsev, Elena Sanaeva, Nikolay Grabbe, Vladimir Ferapontov, Vyacheslav Bogachyov, Vladimir Soshalsky, Svetlana Stepchenko, Yuri Andreyev

Director: Gennadiy Sokolskiy | Kenji Yoshida | Length: 75 minUTES

Genre: Animation | Adventure | Family

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0098259/

Released/Country: 27 Mar 1987/Japan

Scamper the Penguin (1986) Description: About entertaining adventures of penguin Lolo, about the nature and fauna of Antarctica. The film is about inhabitants of Antarctica penguins, about their existence full of dangers, about …

Watch Scamper the Penguin (1986) Online Full Movie
Host Server Quality Movie Links
VidZi DVDRip Click to Play
YouTube DVDRip Click to Play

Featured Movies (2016)  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *